Politică discreţionară: Fondurile europene alocate României pe cap de locuitor, la jumătatea celor repartizate altor state

Politică discreţionară: Fondurile europene alocate României pe cap de locuitor, la jumătatea celor repartizate altor state
Ministerul Fondurilor Europene a publicat, luni, 10 februarie, cea de-a doua versiune a Acordului de Parteneriat cu Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020, pe site-ul oficial – www.fonduri-ue.ro. Astfel, Ministerul Fondurilor Europene supune consultării publice varianta actualizată a acestui document, care “stabileşte priorităţile de finanţare din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii pentru a susţine competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creştere economică şi incluziune socială”. Punerea pe site a viitorului acord, spre dezbatere publică, este o simplă formalitate, conţinutul acestuia fiind de multă vreme stabilit la Bruxelles. Încă de anul trecut, Buruxelessul a stabilit pentru România, pentru perioada 2014-2020, alocarea de fonduri europene în valoare de 21 de miliarde de euro pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune socială. O sumă foarte mică, deşi oficialităţile române au arătat la vremea respectivă că fondurile europene repartizate pentru perioada următoare României sunt insuficiente, ţinând seama de decalajul de dezvoltare economică şi socială existent între ţara noastră şi alte ţări europene. Numai că funcţionarii de la Bruxeless, care fac pe faţă politica ţărilor europene superdezvoltate, n-au luat în seamă solicitările venite de la Bucureşti, iar România a rămas cu fondurile propuse de UE spre a fi repartizate pentru perioada 2014-2020. Aşa se face că, raportată la numărul de locuitori, alocarea de fonduri europene destinate punerea în aplicarea politicii de coeziune socială este cea mai mică din Uniunea Europeană, aceasta fiind de aproximativ 1.000 de euro/locuitor. Practic, aşa cum reiese şi din tabelul următor, suma alocată pentru fiecare dintre români este abia la jumătatea sumei acordate pentru fiecare locuitor al Cehiei, Ungariei, Portugaliei, Slovaciei, Poloniei, Lituaniei şi Croaţiei.

Ţara Nr. locuitori

(mil. pers.)

Buget coeziune (mld. euro) Euro/locuitor
România 21,3 21,4 ~ 1.000
Cehia 10,4 20,5 ~ 2.000
Ungaria 9,9 20,4 ~ 2.000
Portugalia 10,5 19,6 ~ 1.900
Slovacia 5,3 13,1 ~ 2.200
Polonia 38,5 72,7 ~ 1.900
Lituania 3,0 6,4 ~ 2.200
Croaţia 4,3 8,0 1.900

 


O politică incorectă practicată de către oficialii de la Bruxelles, în spatele cărora stau guvernele unora dintre ţările europene superdezvoltate, care dovedesc încă odată că nu au nici-un interes ca România să recupereze decalajele existente din punct de vedere economic şi social, ci să rămână şi de-acum încolo doar o piaţă de desfacere.

George ZAVERA