25 iulie, înregistrarea zilierilor în Registrul Electronic de la ITM este obligatorie !

Registrul electronic de evidență a zilierilor, stabilit prin lege, la finele anului trecut, devine obligatoriu din 25 iulie. Deși termenul legal de înființare a Registrului electronic de evidență zilierilor a fost luna februarie 2020, pentru că nu a fost elaborată o metodologie de completare și transmitere în sistemul electronic a datelor pentru registrului electronic al zilierilor, prevederea nu a fost aplicată, înregistrarea făcându-se doar în registru tipărit.

Pentru a remedia această situație și pentru a permite înlocuirea registrul tipărit al zilierilor cu unul electronic, la începutul acestei luni a fost pus în dezbatere publică la Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) un ordin ce conține metodologia de completare a registrului electronic de evidență a zilierilor. Potrivit documentului respectiv, au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidenţă a zilierilor beneficiarii de lucrări, definiţi conform art. 1 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obligațiile firmelor sunt:

  • să înființeze, să completeze și să transmită Registrul electronic de evidență a zilierilor conform metodologiei și modelului stabilit prin ordinul ministrului Muncii și Protecției sociale;
  • să înregistreze în Registrul electronic de evidență a zilierilor toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional;
  • să transmită la ITM registrul electronic, zilnic, înainte de începerea activității de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul.

Pentru înființarea Registrului Electronic al zilierilor, beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) în a cărui rază de activitate își are sediul. În scopul obținerii numelui de utilizator și a parolei, beneficiarul depune la sediul ITM competent sau, după caz, transmite prin e-mail, următoarele documente:

  • cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei;
  • împuternicire semnată de beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obținerea numelui de utilizator și a parolei este alta decât reprezentantul legal al beneficiarului;
  • copie după actul de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;
  • copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului / certificatul de înregistrare fiscală;
  • copie după actul de înfiinţare sau actul constitutiv /statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

George ZAVERA