24 iulie: Ziua Poliției de Frontieră

Data de 24 iulie a fost desemnată Ziua Poliţiei de Frontieră Române, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.104 din 27 iunie 2001, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră.

Alegerea acestei date este legată de unirea celor două structuri grănicereşti din Moldova şi Ţara Românească de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, din data de 24 iulie 1864.

Prin Înaltul Decret Domnesc nr. 893 din 24 iulie 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, se prevedea organizarea grănicerilor din Moldova după modelul celor din Ţara Românească şi unirea celor două corpuri grănicereşti.

Începând din mai 2008, Dreptcredinciosul Voievod Ştefan Cel Mare şi Sfânt a fost consfinţit ca protector spiritual al Poliţiei de Frontieră Române.

Mărturiile istorice arată că instituția apărării frontierelor a existat din cele mai vechi timpuri, cunoscând o serie de transformări până s-a ajuns la actuala structura organizatorică.

Indiferent de forma de organizare și denumire (plăieși, potecași, mărginași, cordonași, călărași, martologi, dorobanți, grăniceri, politiști de frontieră), întotdeauna conținutul misiunilor a fost același, cu anumite particularități, în funcție de caracterul perioadei istorice existente: în timp de pace străjuirea hotarelor, prevenirea activitatilor ilegale la adresa sigurantei interne, pornind de la graniță, a intereselor externe ale țării, iar, în timp de război, participarea, alături de celelalte forțe combatante, la lupta pentru apărarea pământului strămoșesc.

Aceasta instituție este la fel de veche precum sunt teritoriile pe care au trăit strămoșii noștri, acționând în funcție de perioada istorică.

În anul 1834, pe timpul Regulamentului Organic, s-a înființat pentru prima dată, în Muntenia, Corpul Grănicerilor, întocmindu-se „Proectul asupra pazei Dunărei și a graniței dinspre Austria și Moldova”.

În total, pe marginea Dunării erau 222 pichete, pe frontiera cu Austria 154, iar spre Moldova 103, pentru ele fiind nevoie de 7.761 graniceri.

Un alt moment important în evoluția instituției este cel din 1850, când Barbu Dimitrie Știrbei a dat „Legiuirea granițelor” nr. 129/14 iulie 1850 pentru Organizația Grănicerilor, votată de Divan la 23 iulie 1850, un regulament în care stabilește modul de asigurare a pazei și controlului granițelor, încadrarea cu personal, numărul pichetelor (222 pe Dunăre, 154 pe granița cu Austria și 103 pe cea a Moldovei) și al oamenilor care le compuneau, pe fiecare parte de graniță (4.484 pe linia Dunării, 2156 pe granița cu Austria, 721, cu Moldova, dintr-un total de 7361 de persoane), consfințind apariția armei grănicerilor.

Dupa Unirea Principatelor (1859), Corpul Grănicerilor a continuat să rămână cu aceeași organizare până în 1864, când s-au înființat în Moldova 15 companii de grăniceri și s-a făcut organizarea totală a grănicerilor din toată țara.

Un moment de aleasă semnificație, nu numai pentru grăniceri, ci și pentru întreaga oștire, l-a reprezentat solemnitatea de la 1 septembrie 1863, de pe platoul Cotroceni, de acordare a noilor drapele unităților militare.

Acestea purtau cele trei culori introduse după proclamarea Unirii, roșu, galben și albastru, precum și inscriptia „Onoare și patrie”. Grănicerilor li s-au înmânat doua drapele: unul Cordonului Dunării, altul Cordonului Munților.

Prin Hotararea C.S.A.T. nr. 113 din 16 decembrie 1998 privind Programul M.I. de restructurare a forțelor cu competente la frontiera de stat s-a dispus ca să se constituie Poliția de Frontieră Română, condusă de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, pentru îndeplinirea misiunilor de pază, supravegherea și controlul frontierei de stat, iar prin O.U.G. nr. 80 din 4 iunie 1999 s-a înființat Poliția de Frontieră Română, prin preluarea structurilor și efectivelor C.N.Gr. si D.P.F. din cadrul Direcției Generale de Poliție de Frontieră, Străini, Probleme de Migrări și Pasapoarte. La data intrarii in vigoare a ordonantei s-a înfiintat și Garda de Coastă, în structura I.G.P.F., prin preluarea unităților de marină grănicerească maritimă și fluvială din cadrul C.N.Gr. și a unor posturi ale Poliției T.N. din cadrul I.G.P., stabilite prin Ordin al ministrului de Interne. Sursa: politiadefrontiera.ro

Cornelia RĂDULESCU