23,80 de milioane euro pentru îmbunătăţirea calităţii vieții populaţiei din oraşele din regiunea Sud Muntenia

La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a avut loc un seminar de informare privind oportunităţile de finanţare nerambursabilă din cadrul programului Regio, pentru dezvoltarea oraşelor şi municipiilor din judeţele din regiunea Sud Muntenia, care au o populaţie de până la 100 de mii de locuitori. Tema de discuţii a seminarului a vizat Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

La seminar au participat şi reprezentanţi ai oraşelor şi municipiilor din judeţul Teleorman. Reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale din mediul urban din cele şapte judeţe ale regiunii Sud Muntenia au fost informaţi cu privire la criteriile de eligibilitate şi condiţiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiţii ce vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii. Informaţii extrem de utile pentru definitivarea proiectelor pe această prioritate de investiţii, proiecte ce pot fi depuse până pe data de 30 august a.c.

Alocarea regională pentru acest apel de proiecte este de 23,80 de milioane de euro.

Aplicanţii eligibili ai acestei linii de finanţare sunt oraşele şi municipiile cu o populaţie de sub 100.000 de locuitori, precum şi parteneriatele dintre unităţile administrativ-teritoriale (oraşe/municipii eligibile în cadrul Obiectivului specific 13.1) şi/sau cu instituţii publice cu personalitate juridică din subordinea UAT oraş/municipiu/judeţ, acreditate ca furnizori de servicii sociale, şi/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale. Concret, se urmăreşte îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale şi recreative, precum şi pentru modernizarea spaţiilor publice urbane.

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-a depus un număr total de 985 de aplicaţii, cu o valoare de peste 6,28 miliarde de lei, din care s-au semnat contractele de finanţare pentru 387 de proiecte, în valoare de peste 1,57 miliarde de lei, prin care beneficiarii solicită fonduri nerambursabile europene de peste 1,29 miliarde de lei.

George ZAVERA