21 decembrie a.c., ultima zi de depunere a proiectelor privind creşterea accesibilităţii la serviciile de sănătate

Ghidul solicitantului privind apelul de proiecte dedicat construirii de ambulatorii de către comunităţile locale a cunoscut o nouă modificare la finele săptămânii trecute. Astfel, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a modificat Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 -„Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi”. Concret, e vorba de obiectivul specific 8.1 „Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate”, Operaţiunea A – Ambulatorii.

Principala modificare constă în prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare până la data de 21 decembrie, ora 12:00. Condiţiile şi prevederile din Ghidul specific ce nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.

Detalii privind modificările aprobate, precum şi forma consolidată a ghidului se pot obţine accesând site-ul dedicat implementării Programului Operaţional Regional în regiunea Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro şi de pe site-ul www.inforegio.ro.

George ZAVERA