200.000 euro pe proiect pentru dezvoltarea afacerilor neagricole în mediul rural

La Agenția Națională pentru Finanțarea Investițiilor Rurale se află în derulare o nouă sesiune de depunere de cereri de finanțare pentru fermierii și antreprenorii care au ales să investească în crearea și dezvoltarea de întreprinderi mici și microîntreprinderi la sate. Fondurile disponibile pentru această sesiune se ridică la 108 milioane de euro. Valoarea maximă a unui proiect destinat înființării și dezvoltării de microîntreprinderi care desfășoară activități neagricole în zonele rurale poate ajune la suma de 200.000 de euro.

Beneficiarii submăsurii 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole sunt: micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spatiul rural; micro-intreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spatiul rural, care fac dovada cofinanțării, precum și fermierii sau membrii unor gospodarii agricole care vor să își diversifice activitatea de bază agricolă prin înfințarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.

Investițiile pot fi făcute în:

Activități de producție , precum fabricarea produselor textile, de îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a lemnului; fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice etc;

Activități meșteșugărești : artizanat, alte activităi tradiționale non‐agricole : olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.;

Activități turistice : servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;

Furnizarea de servicii : medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, inclusiv construcții, modernizarea spatiilor și zonelor aferente desfășurării activităților;

Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Condițiile pe care antreprenorii din mediul rural trebuie să le îndeplineacă pentru primirea unui astfel de sprijin financiar nerambursabil trebuie să îndeplinească minimul de condiții cuprinse în Ghidul solicitantului aferent submăsurii 6.4, ghid accesibil pe site-ul oficial al AFIR.

Pentru submăsura 6.4 – Investitii in crearea și dezvoltarea de activități neagricole valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 90% din costul total al proiectului, dar nu mai mult de 200.000 de euro/beneficiar.

George ZAVERA