18 contestații, depuse de candidații din Teleorman, la proba scrisă a examenului de defintivare în învățământ

După ce în data de 25 aprilie 2017 candidații care au susținut proba scrisă din cadrul examenului de definitivare în învățământ, în aceeași zi, după afișarea rezultatelor, dar și ziua următoare, candidații nemulțumiți de notele obținute au depus contestații la centrele de examen. Rezultatele finale, după depunerea contestațiilor vor fi afișate în data de 30 aprilie 2017.

În județul Teleorman, 18 candidați au considerat că au fost nedreptățiți de notele primite și au depus contestații.

Potrivit purtătorului de cuvând al ISJ Teleorman, Estera Ligia Stancu, contestațiile au fost depuse la diferite discipline, printre care: sport, engleză, română, etc.

După afișarea notelor la proba scrisă a examenului de definitivat, sesiunea 2017, dintre cei 90 de candidați din județul Teleorman care au participat la probă, 61 au obținut medii de promovare a examenului, adică minim 8.

Dacă în sesiunile anterioare, nota de promovare era considerată nota de la proba scrisă, iar aceasta trebuia să fie cel puțin 8, începând cu acest an, nota minimă de promovare a examenului, care este tot 8, este calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă.

În situația în care, nota finală a examenului din acest an ar fi fost considerată, ca în sesiunile anterioare, nota primită la proba scrisă, numărul cadrelor didactice din județul Teleorman care ar fi promovat examenul, înainte de depunerea contestațiilor, era mult mai mic. Doar 40 de candidați au reușit să facă lucrări, notate cu cel puțin nota 8.

De menționat că, la proba scrisă, ultima etapă din concurs, susținută joi, 20 aprilie 2017, au îndeplinit condițiile pentru a putea susține proba, 109 cadre didactice din județul Teleorman, din totalul celor 115 înscrise. Rezultatul l-au așteptat, însă, 90 de candidați care au susținut proba, 19 dintre cadrele didactice fie nu s-au prezentat la proba scrisă, fie au părăsit sala de examen, după aflarea subiectelor.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar.

Cei care nu au promovat examenul de definitivare în învățământ se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an școlar.

Candidatii pot sustine examenul național pentru definitivare în învățământ fără taxă, de cel mult trei ori. Participările ulterioare la examen sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educatiei Nationale.

M. MEILĂ