1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Respect și prețuire

Prin activitatea pe care o desfăşoară, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria, dovedeşte că este o organizaţieobştească, non guvernamentală, non-profit, cu scop de protecţie socială şi întrajutorare mutuală a pensionarilor şicelorlalţi membrii ai Casei şi a membrilor lor de familie. Exemplele sunt numeroase. Acum, consemnăm doar unul dintre gesturile de solidaritate faţă de persoanele cu pensii mici – urmare a Hotărârii Adunării Generale a C.A.R.P. din 2018, aplicată de Consiliul Director – cel legat de acordarea unor sume nerambursabile, la 1 octombrie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, dată specială pentru seniori, care o fost cinstită prima dată în urmă cu 28 de ani.

Începând cu această zi – de 1 octombrie, au fost asigurate fonduri şi sunt aşteptaţi peste 1.000 de membrii, care pe baza cuponului de pensie, unde suma de pe talon nu trebuie să depăşească 730 lei, vor primi un ajutor nerambursabil de 75 lei. De precizat că ajutorul îl primesc atât membrii C.A.R.P. din municipiul Alexandria, cât şi din zonele limitrofe: Mavrodin, Plosca, Furculeşti, Smârdioasa, Mârzănești şi alte localităţi din perimetrul arondat Casei. Este o modestă susţinere financiară de întrajutorare, la nivelul posibilităţilorasociaţiei.

Este bine de ştiut că cei care nu vor reuşi să ajungă pentru a ridica suma amintită, nu pierd nimic! În aceleiași condiţii se vor acorda ajutoare băneşti de Sfintele Sărbători ale Crăciunului, astfel se manifestă solidaritatea şi sentimentul de respect pentru cei care au nevoie mai mult ca oricând de o mână de ajutor. Vorbim de oameni cărora le suntem datori pentru tot ceea ce au oferit de-a lungul vieţii. De consemnat este şi aspectul că, şi în prima parte a anului, de Sfintele Sărbători de Paşti, au fost deja acordate la 1.076 persoane ajutoare băneşti nerambursabile, în sumă totală de 84.025 lei. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria, Consiliul Director şi în acest an sunt alături de pensionarii care merg la tratament în staţiunile balneare, cărora la revenire la domiciliu li se acordă o sumă de bani. De la începutul anului până la sfârşitul lunii septembrie s-au plătit ajutoare tratament la 334 membrii – un număr în creşterefaţă de 2017 – suma totală fiind de 21.500 lei.

Nu în ultimul rând, trebuie amintită decizia Consiliului Director de a acorda Diploma de Excelenţă la trei vechi membrii ai asociaţieişi Diploma de Onoare la alţi trei membrii.

De fapt, toţi cei aflaţi în rândul asociaţiei merită o Diplomă de Onoare.

Consiliul Director, întregul colectiv de la C.A.R.P. Alexandria, urează celor 11. 855 membrii La Mulţi Ani ! Seniorilor noştri, tuturor celor care au ajuns la vârsta a treia, multă sănătate alături de cei dragi. RESPECT ŞI PREŢUIRE!

Constantin DRAGNEA