Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria * Posturile de director medical şi director îngrijiri, scoase la concurs!

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria anunţă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de director medical şi director îngrijiri.

La concursul/examenul pentru ocuparea postului de director medical se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi pe cele specifice. Criteriile specifice sunt următoarele: cndidaţii sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea postului de director medical se va desfăşura în data de 20 septembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 25 septembrie, ora 10.00 – susţinerea orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecţie. Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs.

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului media finală cel puţin 7, iar la fiecare probă minimum nota 6.

La concursul pentru ocuparea postului de director îngrijiri se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi pe cele specifice, şi anume : sunt asistenţi medicali generalişti principali; au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali; sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Concursul/examenul pentru ocuparea postului de conducere de director îngrijiri va avea loc în data 19 septembrie 2018, ora 10,00 – proba scrisă, respectiv data de 24 septembrie – susţinerea orală a proiectului de specialitate, ora 14.00- interviul dc selecţie.

Concursurile vor fi susţinute la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Dosarele de concurs se pot depune, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului, la Serviciul R.U.N.O.S, al Spitalului. Temele-cadru pentru proiectul de specialitate şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul unităţii www.spitalulalexandria.ro.

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului /examenului media finală cel puţin 7, iar la fiecare probă minimum nota 6.

Relaţii suplimentare privind cele două concursuri se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S., din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, precum şi la telefon 0247.306.723.

George ZAVERA