Posturi libere de șefi, la primăriile din Lisa și Purani

În ultima vreme, primăriile din Teleorman au scos la concurs o serie de posturi de conducere, dar și de execuție, funcții publice care au suscitat un interes deosebit în rândul celor aflați în căutarea unui loc de muncă stabil și, pe deasupra, bine plătit. În aceste zile, alte două primării din Teleorman au scos la concurs posturile de administrator public, acestea fiind primăriile din comunele Lisa și Purani. Deși în schemele de personal posturile de administrator public sunt considerate funcții contractuale de execuție, acestea sunt deosebit de importante în cadrul adminisitrațiilor publice locale, nici-un leuț din bugetul local neputând fi folosit fără semnătura administratorului public.

Pentru a putea participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator public al Comunei Lisa candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată economice și de studii de masterat sau postuniversitare;
  • să aibă cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu;
  • aptitudini legate de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, control şi depistarea deficienţelor, rezolvarea eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul în general, capacitate de gestionare a resurselor alocate;
  • 4 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul va avea loc în data de 25 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă și 26 mai 2017, ora 10:00: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției. Relaţii suplimentare pot fi obținute la sediul Primăria Comunei Lisa, telefon 0247/360.703.

Pentru a candida la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator public al comunei Purani, solicitanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată; să aibă cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu; să dovedească aptitudini legate de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, control şi depistarea deficienţelor, rezolvarea eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul în general, capacitate de gestionare a resurselor alocate. Vechime în muncă – nu e cazul.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 12 mai 2017, ora 14,00. Concursul va avea loc în data 22 mai 2017, ora 10.00 – proba scrisă, iar în data de 23 mai 2017, ora 10.00 – proba interviu. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Purani, telefon: 0769220150, e-mail: primariapurani@yahoo.com.

George ZAVERA