Posturi de consilier juridic, inspector şi referent, la dispoziția teleormănenilor

Consiliul Județean Teleorman scoate periodic la concurs o serie de posturi, pentru a-și întregi schema de personal. De această dată, Consiliul Județean Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcții publice de execuție vacante, respectiv de consilier juridic, inspector și referent. E vorba de :

  • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
  • inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
  • referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
  • inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Autorizarea Construcţiilor.

Pentru a fi admiși la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale <http://posturi.gov.ro/ghid-concurs-functionari-publici/> prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici <http://posturi.gov.ro/breviar-legislativ/>, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va avea loc în data de 22 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă, urmând ca în ziua de 24 mai 2017, ora 15:00, să fie susținută proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi vor fi depuse la sediul CJ Teleorman.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.cjteleorman.ro a CJT. Relații suplimentare pot fi obținute la Biroul Resurse Umane și Monitorizare Funcții Publice al Consiliului Județean Teleorman, precum și la telefon: 0247/311.201.

George ZAVERA