Cine vrea să devină director executiv în Primăria Alexandria să se înscrie la concurs!

Primăria municipiului Alexandria a vacantat postul de director executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria. Pentru ocuparea acestui post de conducere, pe perioadă nedeterminată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare, concurs ce se va desfășura la sediul acestei instituții în data de 5 mai 2017.

Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea înscrierii la concurs pentru ocuparea postului de director executiv candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice, și anume:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concursul va avea loc în data 5 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă; urmând ca data și ora interviului să fie comunicate ulterior. Bibligrafia ce trebuie parcursă în vederea susținerii concursului poate fi consultată pe site-ul ANFP, Posturi Gov.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

George ZAVERA