Cine vrea să devină arhitect șef al orașului Zimnicea să se înscrie la concurs!

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Zimnicea. Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Cei ce doresc să se înscrie la concurs trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură – urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor.

Vechimea cerută în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Sunt necesare studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul va avea loc în data de 25 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Cei interesați de un astfel de post de arhitect șef pot afla informații complete privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi admiși la concurs și bibliografia ce trebuie parcusă accesând site-ul Posturigov tr sau direct de la sediul ANFP București, precum și la numărul de telefon 0374/112.726.

George ZAVERA