Cinci locuri de muncă, scoase la concurs de Spitalul de Psihiatrie Poroschia

Spitalul de Psihiatrie Poroschia pune la dispoziția teleormănenilor cu studii gimnaziale, dar și celor calificați în meseria de instalator, aflați în căutarea unui loc de muncă, cinci posturi de execuție, încadrarea urmând să fie făcută pe perioadă nedeterminată. Astfel, conducerea Spitalului de Psihiatrie Poroschia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

  • 2 (două) posturi de infirmier debutant;
  • 2 (două) posturi de îngrijitor debutant;
  • 1 (un) post de muncitor calificat, grad IV – instalator.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile cuprinse în art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. În vederea înscrierii la concurs și ocupării posturilor respective candidații trebuie aibă pregătirea prevăzută de reglementările în vigoare.

Pentru posturile de infirmier şi îngrijitor candidații trebuie să fie absolvenți ai școlii generale, cu certificat de absolvire.

Pentru postul de muncitor calificat IV în meseria de instalator, candidații trebuie să dețină acte de studii (calificare) pentru instalator apă şi canal, care conferă dreptul exercitării acestei meserii. Pentru niciunul din cele cinci posturi scoase la concurs nu se impun condiții de vechime.

Dosarele se depun la Spitalul de Psihiatrie Poroschia, data limită fiind 20 aprilie 2017;

Pentru posturile de infirmier şi îngrijitor concursul va avea loc în data de 27 aprilie 2017, ora 10:00: probă scrisă; iar pentru muncitor calificat IV – instalator în data de 27 aprilie 2017, ora 12:00: probă scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare pot fi obținute la sediul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, telefon 0247/318.877.

George ZAVERA