ANFP a scos la concurs postul de secretar al Primăriei Crângu

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei teleormănene Crângu.

Condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de candidaţi :

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

  • persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative; persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Dosarele de concurs se depun la sediul ANFP, din Bucureşti, data limită fiind 19 februarie 2019. Concursul va avea loc în data de 4 martie 2019 – proba scrisă. Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din Bucureşti, bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, de pe site-ul acestei instituţii, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

George ZAVERA