„E-manager şcoala plus”, proiect de formare continuă pentru creşterea calităţii actului educaţional

Peste 600 de cadre didactice şi membri în consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ din Teleorman şi Olt au fost formate în cadrul proiectului „E-manager şcoala plus”, ocazie cu care directori de unităţi şcolare, reprezentanţi ai părinţilor, reprezentanţi ai Consiliilor locale, membri ai consiliilor de administraţie şi inspectori şcolari din Teleorman au parcurs şase programe de formare, şi anume: Management strategic, Management operaţional, Management financiar, Managementul resurselor umane, Managementul calităţii şi Marketing şcolar. Acestea asigură cursanţilor în mod gratuit o pregătire managerială autentică în scopul dobândirii competenţelor de comunicare şi relaţionare, a celor psiho-sociale, de utilizare a calculatorului, de conducere, coordonare şi evaluare etc.
Astfel, managerul va reuşi să motiveze, să comunice, să elimine rezistenţele la schimbare, să stabilească un dialog real la nivelul comunităţii, să asigure calitatea şi eficienţa activităţii la nivelul unităţii şcolare.
Participarea la acest program reprezintă o oportunitate a dezvoltării abilităţilor manageriale la nivelul unităţilor de învăţământ, premisă a creşterii calităţii actului educaţional al şcolilor din judeţul nostru.
Având în vedere procesul de descentralizare prin care directorului se conferă mai multă autonomie, prin acest proiect se vizează, prioritar, profesionalizarea actului managerial în instituţiile de învăţământ, ţinându-se cont de necesitatea unei pregătiri specifice a celor care doresc să acceseze o funcţie de conducere. Gestionarea în mod responsabil a problemelor şcolii implică nu numai cunoaşterea realităţilor din unitatea de învăţământ, dar şi asimilarea unor cunoştinţe/competenţe specifice unui management profesionist.
Beneficiari ai acestui proiect au fost Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului OLT, Casa Corpului Didactic Teleorman, Casa Corpului Didactic OLT, Asociaţia SHOTRON Bucureşti, Asociaţia ROMFRA Alexandria.

M. MEILĂ